კომპანიის შესახებ

შპს აგრო ინვესტი

შპს აგრო ინვესტი (დაფუძნებული 2005 წელს).
საქმიანობას 1998 წლიდან ახორციალებს (2005 წლის აგვისტომდე შპს შალი- ს /1993 წ/ სახელით არსებობდა), მან პირველმა (1998 წ) გააცნო ქართველ მომხმარებლებს ახალი სასათბურე ტექნოლოგიები და სტანდარტები, წვეთოვანი მორწყვის სისტემები, სეტყვის საწინააღმდეგო და საჩრდილობელი ბადეები, მათი გამოყენების უპირატესობები.
2007 წელი - დასახელდა საქართველოს საუკეთსო კომპანიად.
2016 წლიდან DUN & BRADSTREET D-U-N-S - წევრი

შპს აგრო ინვესტი არის მსოფლიოში აღიარებული და თავიანთი დარგის ლიდერი კომპანიების წარმომადგენელი და სთავაზობს ქართველ მომხმარებლემს შემდეგ პროდუქციასა და მომსახურებას:

1998 წლიდან
მომსახურება:

შპს აგრო ინვესტი - საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:

სათბურების პროექტირება, დამზადება, მშენებლობა
სათბურების აღჭურვა, აღდგენა, რეკონსტრუქცია
მორწყვის სისტემების პროექტირება და მშენებლობა
სათბურების და მორწყვის სისტემების საგარანტიო და გარანტიის შემდგომი მომსახურება, ტექნიკური ზედამხედველობა
საჩრდილობელი ბადეეები და სეტყვის დამცავი და სისტემები

2008 – 2021 წლებში „აგრო ინვესტის“ მიერ - დამზადდა, აშენდა, განახლდა და აღიჭურვა სხვადასხვა ფართობისა და დანიშნულების 752 სათბური, რეალიზებულია 16 000 000 კვ/მ მეტი სპეციალური დანიშნულერბის „უნივერსალი სასათბურე ფირები“ (GINEGAR Plastic Co - ისრაელი).

ჩვენი დამკვეთბი: კერძო პირები, სახლემწიფო და არასამთავრობო ორგანიზეციები, აქტიური ვთნამშრომლობდით და ვთნამშრომლობთ: USAID ; აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; ვორდ ვიჟენ საქართველი; ვორდ ვიჟენ სომხეთი; საქართველოს სამხარეო განვითარების ფონდი /RDFG/; აფხაზინტერკონტი: MercyCorps; ACF; CIDA; EPI; IRD; CARE; UMCOR; CENN; უნივერსიტეტები, სკოლები და სხვანი.
2016 წლიდან ვმონაწილეობთ QEMONINICS INTERNATIONAL INC-ის /USAID/ საპილოტე პროექტში „ზრდა“.

ჩვენი უპირატესობა:
⦁ მრავალწლიანი გამოცდილება და პროფესიონალი ინჟინერები;
⦁ საკუთარი საწარმოო ბაზა და საწყობები;
⦁ ხარისხიანი და სერტიფიცირებული პროდუქცია;
⦁ სეზონების მიხედვით მუდმივი მარაგები;
⦁ ყოველ ცალკეულ რეგიონზე მორგებულ ადაპტირებულ სასათბურე კონსტრუქციები;

სახელწოდებები:
აგრო ინვესტი /Agro Invest/, GINEGAR (გინეგარი), POLYSACK (პოლისაკი), MARDENKRO (მარდენკრო), SEOWOON (სეაოვონ), SAIS (საისი), SEMINART (იტალია), BioAga (ესპანეთი)

"აგრო ინვესტი" /Agro Invest/, „გინეგარი" /GINEGAR/ და ზემოთ ჩამოთვლილი სახელწოდებები, შესაბამისი სასაქონლინლო დასასხელებებით, არის რეგისტრირებული სავაჭრო და სასაქონლო ნიშნები.

შპს აგრო ინვესტისაგან მიღებული წერილობითი ნებართვის გარეშე აკრძლულია მესსამე პირთა მიერ :

"აგრო ინვესტი" /Agro Invest/, „გინეგარი" /GINEGAR/ და ზემოთ ჩამოთვლილი სახელწოდებების, საფირმო და შესაბამისი სასაქონლინლო დასასხელებების, სასაქონლო ნიშნებისა და ლოგოტიპების ნებისმიერი სახით გამოყენება, აღნიშნული სახელებით საქონელის და მომსახურების შეთვაზება და რეალიზაცია.

კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მოგვწეროთ ან დაგვირეკოთ